Mehmet
Mehmet, sekiz yaşında insanın içini ısıtan, kocaman bir gülümseme ile dolaşan sevimli bir çocuktur.

Mehmet, sekiz yaşında insanın içini ısıtan, kocaman bir gülümseme ile dolaşan sevimli bir çocuktur. Zayıf ve çelimsiz gözükmesine rağmen insanı şaşırtacak derecede atletik ve girişken bir yapıdadır. Arkadaşlarına nispeten daha hayalperest olan Mehmet, çevresine karşı oldukça duyarlıdır. Etrafında gördüğü en ufak bir problemi çözülmesi gereken büyük bir sorun olarak ele alır ve bu uğurda birbirinden ilginç çözüm yolları üretir. Gürgen ve Azmi'nin neden olduğu problemleri çözerken arkadaşlarını motive ve teşvik etmesi onu grubun doğal lideri konumuna yükseltmektedir. Fakat bu statü, onun problem çözerken oldukça dağınık çalışması yüzünden grup içinde çok hissedilmez. Fakat o bunu hiç dert etmez. Zira o, lider olmaktan çok grubun bir parçası olmaktan dolayı mutludur.